הגענו לרגע האמת - איך מייצרים קרבה ווירטואלית במהלך המפגש עצמו?

הגענו לרגע האמת - איך מייצרים קרבה ווירטואלית במהלך המפגש עצמו?

הגענו לmoney time , המפגש עצמו! הכל מוכן! אם נקפיד על כמה כללים חשובים נוכל לא רק לשרוד את המפגש אלא להפתיע את המשתתפים ואת עצמנו בחוויה.

קרא עוד  
הגענו לרגע האמת - איך מייצרים קרבה ווירטואלית במהלך המפגש עצמו?

הגענו לרגע האמת - איך מייצרים קרבה ווירטואלית במהלך המפגש עצמו?

הגענו לmoney time , המפגש עצמו! הכל מוכן! אם נקפיד על כמה כללים חשובים נוכל לא רק לשרוד את המפגש אלא להפתיע את המשתתפים ואת עצמנו בחוויה.

קרא עוד