מניהול משאבי אנוש לHRBP

הליווי מיועד לספק לדמויות העוסקות בניהול משאבי אנוש מסגרת תיאורטית וכלים מעשיים על מנת שיוכלו לפעול טוב יותר  כ- Business partners למנלי/ות קו בארגון. התכנית מפגישה את המשתתפים/ות בה עם העמקה של ידע עדכני בתחום הייעוץ האישי וה-  Executive Coaching ועם נושאי ליבה קריטיים המסייעים לליווי וליעוץ ברמת הפרט, הצוות ובהובלת שינוי והתנהלות בתוך שינוי בארגון.