יעדים חכמים

סליחה, איך מגיעים? 

"האם תוכל לאמר לי", שאלה עליסה מארץ הפלאות את החתול בהגיעה לצומת דרכים, “לאן עלי לפנות?” “מאוד תלוי לאן את רוצה להגיע”, ענה החתול. “לא ממש משנה לי לאן”, אמרה עליסה. “אם כך, אין זה משנה באיזה נתיב תבחרי”, השיב החתול. לאחר שתיקרה ארוכה, המשיך ואמר "אבל לאן שלא תפני, אם תתמידי, תגיעי". 


מהו יעד 

יעד הוא "משאלה עם קו סיום", או בעגה המקצועית, הצהרה ממוקדת המתארת תוצאה הניתנת להשגה ולמדידה תוך פרק זמן נקוב. בעולם העסקי שגור המושג "יעדים חכמים", שהם ראשי התיבות של SMART כלומר, Specific (ספציפיים), Measurable (מדידים), Ambitious (מאתגרים) אבל Realistic (ריאלים), ו Time Bound (תחומים בזמן). הסכנה הגדולה ביותר האורבת לרובנו, כך לפי מיכאלאנג'לו, היא לא שנשאף ליעד גבוה ולא נצליח לעמוד בו, אלא שנגדיר יעד נמוך מדי ונצליח להשיגו. ולכך אישוש מחקרי. יעדים מאתגרים מניבים רמות ביצוע גבוהות יותר מיעדים קלים. ממחקרים עולה כי כאשר נאמר לקבוצה לבצע משימה כמיטב יכולתה, תוצאותיה הן באופן עקבי נמוכות בהשוואה לקבוצה שלה הוגדרו יעדים קשים אך מאתגרים. 

מדוע חשוב להגדיר יעדים

יעדים מסייעים, באינטראקציות ניהוליות, לתאם ציפיות, להגדיר כיווני פעולה רצויים, למקד את המאמצים המושקעים לכיוונים מועילים, ולמדוד רמות הצלחה. בניגוד לדעה הרווחת, יעדים אינם מוגבלים לתחום המכירות או לתחומים אחרים הניתנים למדידה כמותית. נחוץ גם להגדיר "יעדי התנהגות" או "יעדי דרך" אשר יובילו, בסופו של דבר, לתוצאות העסקיות. למשל, למידה של נושא מקצועי עד לרמת ידע מוגדרת, חניכת עובד בתחום מסוים, קיצור זמן תגובה, מינוף יוזמה לכדי פרויקט או שיפור תהליך עבודה. ויש פרסים. כאשר מושגים היעדים, עולה הערך העצמי של האדם בעיני עצמו, והוא זוכה להרגיש תורם ובעל ערך. 

עבודה על פי יעדים מעלה את ההסתברות להצלחה? 

סדרה של מחקרים אשר ערכו Locke &Latham (מובילים בינלאומיים בתחום) בחנה שלושים וחמש שנות מחקר בתחום ומצאה שהקשר החזק ביותר בין יעדים לביצוע מתקיים כאשר אנשים מרגישים מחוייבים ליעדים המוגדרים. 


שאלת מיליון הדולר היא כיצד יוצרים מחוייבות 

מחקרים עדכניים מצביעים על המשתנים העיקריים היוצרים מחוייבות, להלן העיקריים שבהם 

שותפותאנשים מציבים לעצמם יעדים גבוהים יותר ומגיעים להישגים גבוהים יותר בהשוואה לקבוצת ביקורת, לה היעדים מוכתבים משמעותיש "למה" המתאר את החשיבות ואת התועלת של השגת היעד 

מסוגלותההסתברות להשגת יעד עולה כאשר קיימת חוויה של מסוגלות כלפי הדרך הנדרשת כדי לעמוד בו 

משובמשוב תוך כדי התהליך על רמת הביצועים והישגי הביניים קריטית להצלחת התהליך במרבית המקרים מוגבר המאמץ כאשר בני האדם מגלים שהם לא עומדים ביעד 

אמוןמנהלים רבים מפחיתים בערך יכולתם לייצר מחויבות לקראת השגת היעדים הרצויים. ב-68 מתוך 70 מחקרים אשר בחנו את השפעת הניהול לפי היעדים על התוצאות הארגוניות נמצאה עליה בתפוקה של 47% בממוצע. אחוז זה היה גבוה (56%) כאשר ההנהלה היתה מחוייבת לתהליך, ונמוך (6%) כאשר לא הייתה. 

"ניהול לפי יעדים עובד- כך אמר פעם פיטר דרוקר, אבי תורת הניהול המודרני, אשר הטביע את המושג - "בתנאי שאתה יודע מה הם היעדים. ב- 90% מן המקרים – אתה לא"